Biodeck ви предлага онлайн услуга за пазаруване, която ви позволява да закупите биоразградими и компостируеми амбалажи, представени на уебсайта www.biodeck.ro, чрез различни устройства - компютър, смартфон, таблет и др.

1. При използването на този сайт, вие се съгласявате с тези условия за употреба.

Достъпът и използването на този сайт подлежат на следните условия за използване и на всички приложими закони и разпоредби. При посещение и използване на сайта приемате, без ограничения или квалификации, тези условия и приемате, че всякакви други споразумения между вас и SC BIODECK SA са заменени от разпоредбите на тези Условия за Употреба.

2. Собствеността на съдържанието

Сайтът и всичко, което той обхваща, включително и без ограничения на всички текстове и изображения („Съдържание“), са собственост и подлежат на авторското право (copyright) на SC BIODECK SA или на трети страни с всички запазени права, освен ако не е посочено по друг начин. Всяко съдържание, състоящо се от марка, лого или марка на услуги, представлява регистрирана и нерегистрирана марка на SC BIODECK SA или на трети страни. Строго е забранено използването на каквото и да е Съдържание, с изключение на тези, предвидени в Условията за Употреба, без писменото разрешение на собственика на „Съдържанието“. Също така, ние ви информираме, че SC BIODECK SA ще гарантира и наложи признаването на правата на интелектуална собственост в съответствие със законите, които са в сила, като може да предприеме съдебни действия, ако се налага, за виновните за нарушаване на интелектуалната собственост.

3. Употреба на сайта

Biodeck предоставя разрешение за употреба на сайта при следните условия:

Можете да изтеглите съдържанието, но само за лична и нетърговска употреба и при условие, че спазвате информацията относно авторските права (copyright) и други права на интелектуална собственост, съдържащи се в Съдържанието;

Нямате разрешение за разпространение, промяна, копиране (с изключение на гореспоменатото), изпращане, излагане, повторно използване, възпроизвеждане, публикуване, оторизиране, предоставяне на лиценз за използване, създаване на производни произведения или да прехвърляте, продавате или използвате съдържанието по друг начин, без писменото съгласие на SC BIODECK SA;

Забранено е да използвате сайта за показване или предаване на всякакъв вид материал, който има заплашителен, неверен, измамен, злоупотребен, тормозен, обиден, клеветнически, нецензурен, скандален, подбудителен, порнографски или профанен характер или друг вид материал, който може да представлява или насърчава поведение, което ще може да породи престъпление или може да доведе до гражданска отговорност или би нарушило закона по друг начин. SC BIODECK SA ще си сътрудничи с всеки орган, определени да прилага закона, и ще спазва всяка съдебна присъда, чрез която от дружеството SC BIODECK SA се изисква или му е наредено да разкрие самоличността на всяко лице, което би показало или предало всякакъв вид информация или материал от този вид на или чрез сайта;

Забранено е да използвате сайта за рекламни цели или за всяко търсене/предлагане с търговски характер.

4. Поверителност

Всякакви лични данни като: името, адресът, телефонният номер или вашият имейл адрес, който изпращате на сайта чрез електронна поща или по друг начин, ще бъдат използвани в съответствие с Политиката за поверителност. (Достъпът се извършва чрез Сайта). Всеки друг вид комуникации или материали, които предавате на този сайт, като въпроси, коментари, предложения или други съобщения от този вид, ще се считат за неповерителни и незащитени чрез определени права на интелектуална собственост.

SC BIODECK SA е регистрирано като оператор на лични данни в Националния надзорен орган за обработка на лични данни, № 29991/2018г.

5. Липса на гаранции

Цялото съдържание на този сайт може да бъде променено и се предлага „както е“, без да се предлага никаква гаранция от какъвто и да е вид, независимо дали е изрична или имплицитна.

6. Ограничение на отговорност

Използването на този сайт е изцяло ваша отговорност. SC BIODECK SA и неговите свързани компании, служители, директори, агенции или други страни, участващи в проектирането, производството или предлагането на сайта, не носят отговорност за преки или косвени щети, от всякакъв вид, които биха били резултат от или във връзка с използването на този сайт или неговото съдържание. SC BIODECK SA не поема никаква отговорност и няма да бъде отговорна за никакви щети или вируси, които биха могли да заразят вашия компютър или друга собственост в следствие на достъпа или използването на този сайт, или изтегляне на всякакъв материал, информация, текст, видео изображения или аудио от този сайт.

7. Връзки към уебсайтовете на трета страна

Сайтът може да съдържа връзки към други сайтове, собственост на или управлявани от други страни, освен SC BIDOECK SA. Такива връзки са предоставени за ползване само ако пожелаете. SC BIDOECK SA не контролира и не носи отговорност за съдържанието и условията за поверителност или сигурност и за функционалността на тези сайтове. Без да се ограничава до горепосоченото, SC BIODECK SA е освободен изрично от всякаква отговорност, ако тези сайтове:

Нарушават правата на интелектуална собственост на трета страна;

Те са неточни, непълни или съдържат подвеждаща информация;

Нямат търговски характер или не отговарят за изпълнението на определена цел;

Не предлага адекватна сигурност;

Съдържат вируси или други разрушителни елементи; или

Са обидни или клеветнически.

Също така, SC BIODECK SA не оторизира съдържанието или други продукти и услуги, предоставяни на такива сайтове. Ако посетите чрез линк такива сайтове или този сайт, вие лично поемате риска, без да съществува разрешение от страна на SC BIDOECK SA за това.

8. Преразглеждане на тези Условия за Употреба

SC BIODECK SA може по всяко време и без предварително уведомяване, да преразгледа тези условия за употреба, чрез актуализиране. Вие сте длъжни да спазвате всяка и всички тези промени и затова периодично ще трябва да посещавате тази страница на нашия сайт, за да се запознаете с актуализираните Условията за Употреба.

Забранено е използването на този сайт, за публикуване или предаване на всякакъв вид незаконни, заплашителни, измамни, злоупотребяващи, тормозещи, клеветнически, вулгарни, нецензурни, скандални, подстрекателски, порнографски, профанен или друг материал, който може да представлява или насърчава поведение, което може да се счита за престъпно, може да доведе до гражданска отговорност или да наруши всеки закон. Дружеството ще си сътрудничи изцяло с всички органи, прилагащи закона, или всяка съдебна заповед, която изисква или заповядва на Дружеството да разкрие самоличността на лицата, които публикуват или предават такава информация или материали; Вие се съгласявате по този начин, че Дружеството, по свой избор, може да прекъсне или преустанови вашето използване на сайта, когато не са спазени Условията за Употреба. В момента на съответното прекъсване или преустановяване, вие трябва да (а) да спрете да използвате сайта и (б) да унищожите всички копия, направени на всяка част от неговото съдържание. Няма да считате Дружеството за отговорно за щети, отговорности, разходи (включително разходи за адвокати) и суми за споразумения, свързани с всяко дело, иск или действие, предявено от трета страна в резултат на (а) небрежност, лошо представяне, грешки или пропуск от вас или (б) нарушаване от вашата страна на Условията за Употреба и приложимите закони или разпоредби.

Използвайте този сайт на своя собствена отговорност. Нито дружеството BIODECK SA, нито неговите клонове, филиали, директори или мениджъри, нито неговите агенти или трети страни, участващи в създаването, производството или доставката на сайта, не носят отговорност за преки, косвени, наказателни, случайни, специални, логически или други вреди свързани с използването на този сайт или неговото съдържание, независимо дали се осъществява във връзка с договор, строга отговорност или по друг начин, със или без уведомление за такива щети.

9. Приложимо законодателство и юрисдикция

Тези условия за Употреба и употребата на този сайт се управляват от законните разпоредби на Румъния. Компетентните съдилища в Румъния имат изключителна юрисдикция по отношение на всякакви и всички спорове, произтичащи от или отнасящи се към или свързани с разпоредбите на Условията за Употреба и/или Съдържанието на сайта или в случай на спорове, при които тези Условия за употреба и/или този сайт ще се считат за съществени факти за такива спорове.

Нашите приятели на мисия