1. A weboldal használatával automatikusan elfogadod az Általános szerződési feltételeket.

A weboldalhoz való hozzáférés és annak használata az alábbi felhasználási feltételek, valamint az összes vonatkozó törvény és rendelet hatálya alá tartozik. A weboldal elérésével és használatával ezeket az általános szerződési feltételeket korlátozások és fenntartások nélkül elfogadod, és tudomásul veszed, hogy a közted és az SC BIODECK SA között létrejött bármely más megállapodás helyébe a jelen Általános szerződési feltételek lépnek. Amennyiben ezzel nem értesz egyet, vagy a weboldal általános szerződési feltételeit nem fogadod el korlátozások és fenntartások nélkül, akkor megkérünk arra, hogy hagyd el a weboldalt.

2. Szerzői jog

Ez a weboldal és annak teljes tartalma, beleértve, de nem kizárólagosan az összes szöveget és képet („Tartalom”) az SC BIODECK vagy mások tulajdonát képezi, és hacsak másként nem rendelkeznek, minden jog fenntartva. Bármely védjegyet, logót vagy szolgáltatási ikont tartalmazó Tartalom a BIODECK SA vagy mások bejegyzett vagy nem bejegyzett védjegyének minősül. Az Általános szerződési feltételekben meghatározott esetek kivételével szigorúan tilos bármilyen Tartalom felhasználása az adott Tartalom tulajdonosának engedélye nélkül. Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy az SC BIODECK SA az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően határozottan biztosítja és érvényesíti a szellemi tulajdonjogok elismerését, és szükség esetén akár még jogi eljárást is indít a szellemi tulajdonjogot megsértőkkel szemben a bíróságon.

3. A weboldal használata

Az SC BIODECK SA az alábbi feltételekkel engedélyezi a weboldal használatát:

A tartalmat kizárólag személyes és nem kereskedelmi célú felhasználásra töltheted le abban az esetben, ha betartod a tartalomhoz kapcsolódó szerzői és szellemi tulajdonjogokra vonatkozó jelzéseket.

Az SC BIODECK SA írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a Tartalom megosztása, módosítása, másolása (a fentiek kivételével), benyújtása, megjelenítése, újbóli felhasználása, sokszorosítása, közzététele, engedélyeztetése, származtatása, továbbítása, értékesítése vagy bármilyen egyéb felhasználása;

Tilos a weboldalon bármilyen fenyegető, hamis, félrevezető, sértő, zaklató, rágalmazó, becsületsértő, vulgáris, obszcén, botrányos, provokatív, pornográf vagy szentségtörő, illetve bármilyen egyéb olyan anyagot megjeleníteni vagy közvetíteni, amely bűncselekménynek minősül vagy annak elkövetésére ösztönöz, illetve polgári jogi felelősségre vonást vagy törvénysértést eredményezhet. Az SC BIODECK SA együttműködik a bűnüldöző szervekkel, és eleget tesz minden olyan bírósági végzésnek, amely megköveteli vagy elrendeli a weboldalunkon keresztül ilyen anyagokat megjelenítő vagy közvetítő személy személyazonosságának kiadását.

Szigorúan tilos a weboldalt hirdetési célokra vagy bármilyen kereskedelmi igény/ajánlat megjelenítésére használni.

4. Adatvédelem

A weboldalunkon, e-mail útján vagy egyéb módon a rendelkezésünkre bocsátott személyes adat (pl. név, cím, telefonszám vagy e-mail-cím) az Adatvédelem politika hatálya alá tartozik. (A hozzáférés a Weboldalon keresztül történik). A weboldalon keresztül folytatott bármilyen egyéb kommunikáció vagy a weboldalon keresztül eljuttatott anyag (pl. kérdések, hozzászólások, javaslatok vagy egyéb üzenetek) nem minősül bizalmas információnak, és nem vonatkozik rá a szellemi tulajdonjogok védelme.

A Nemzeti Adatvédelmi Hatóság a 29991/2018 számon jegyezte be az SC BIODECK SA-t, mint a személyes adatok kezelőjét.

5. Garancia hiánya

Fenntartjuk a weboldal teljes tartalmának módosítására vonatkozó jogunkat, a weboldal mindenkori állapotát pedig mindenféle kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül biztosítjuk.

6. Felelősség kizárása

A weboldal használata teljes mértékben magad miatt történik. Az SC BIODECK SA és annak kapcsolt vállalkozásai, tisztségviselői, igazgatói, ügynökei és bármely más olyan személy, aki részt vesz a weboldal megtervezésében, kivitelezésében és megosztásában, semmilyen módon nem vállalnak felelősséget semmilyen jellegű, a weboldal vagy a tartalmának használatából eredő vagy azzal kapcsolatosan keletkezett közvetlen vagy közvetett kárért. Az SC BIODECK SA nem felelős és nem vállal felelősséget semmilyen a weboldalhoz való hozzáférés vagy annak használata, illetve a weboldalról történő anyagok, információk, szövegek, képek, videók vagy hanganyagok letöltése közben a számítógépedet vagy más eszközödet/eszközeidet ért kárért vagy vírusért. 

7. Harmadik felek weboldalaira mutató hivatkozások

A weboldal tartalmazhat az SC BIODECK SA-tól eltérő harmadik felek tulajdonában álló vagy általuk kezelt weboldalokra mutató linkeket. Az ilyen jellegű linkeket csak akkor kell használnod, ha akarod. Az SC BIODECK SA nem kezeli (nem is ellenőrzi) az ilyen harmadik felek által működtetett weboldalak tartalmát és nem felelős sem a tartalomért, az adatvédelméért vagy a biztonsági feltételek teljesítéért, sem pedig azok működéséért. Az SC BIODECK SA kifejezetten elutasít minden felelősséget, ha ezek a weboldalak: - megsértik harmadik felek szellemi tulajdonjogait - pontatlanok, hiányosak vagy félrevezető információkat tartalmaznak - nem kereskedelmi jellegűek vagy nem egy bizonyos cél elérését szolgálják - nem nyújtanak megfelelő biztonságot - vírusokat vagy más rosszindulatú programokat tartalmaznak, vagy - obszcén vagy rágalmazó jellegűek.   Tovább az SC BIODECK SA nem engedélyezi az ilyen weboldalakon megjelenő tartalmakat, illetve egyéb termékeket vagy szolgáltatásokat. Ha egy link használatával férsz hozzá ehhez a weboldalhoz vagy a harmadik fél weboldalához, akkor személyesen vállalod a kockázatot, anélkül, hogy az SC BIODECK SA erre engedélyt adna. 

8. Az Általános szerződési feltételek felülvizsgálata

Az SC BIODECK SA előzetes értesítés nélkül bármikor felülvizsgálhatja a jelen Általános Szerződési Feltételeket azok frissítésével. Köteles vagy betartani a módosított Általános szerződési feltételek rendelkezéseit, ezért rendszeresen látogass el weboldalunk ezen oldalára, hogy értesülhess a frissítésekről.   Tilos ezen a weboldalon bármilyen illegális, fenyegető, hamis, félrevezető, sértő, zaklató, rágalmazó, becsületsértő, vulgáris, obszcén, botrányos, provokatív, pornográf vagy szentségtörő, illetve bármilyen egyéb olyan anyagot megjeleníteni vagy közvetíteni, amely bűncselekménynek minősül vagy annak elkövetésére ösztönöz, illetve polgári jogi felelősségre vonást vagy törvénysértést eredményezhet. A vállalat együttműködik a bűnüldöző szervekkel, és eleget tesz minden olyan bírósági végzésnek, amely megköveteli vagy elrendeli a weboldalunkon keresztül ilyen anyagokat megjelenítő vagy közvetítő személy személyazonosságának kiadását. Elfogadod, hogy a vállalat saját kezdeményezésére megszüntetheti vagy megszakíthatja a weboldal használatát, ha nem tartod be a jelen Általános Szerződési Feltételeket. A weboldal használatának megszüntetése vagy megszakítása esetében (a) be kell szüntetned a weboldal használatát, és (b) meg kell semmisítened a tartalmának minden másolatát. A vállalat nem vállal felelősséget (a) az általad elkövetett hanyagság, téves nyilatkozat, hiba vagy mulasztás, vagy (b) az Általános Szerződési Feltételek, törvények és rendeletek általad történő megsértése miatt harmadik fél által a vállalat ellen indított eljárás, követelés vagy kereset eredményeként felmerülő semmilyen kárért, költségért, kötelezettségért, kiadásért (beleértve a jogi képviseletet is) és követelésért. Ezt a weboldalt saját felelősségedre használod. Sem a vállalat, SC BIODECK SA, sem pedig annak a weboldal tervezésében, működtetésében és közzétételében részt vevő fióktelepei, kapcsolt vállalatai, igazgatói, menedzserei, ügynökei vagy harmadik felei nem felelősek a weboldal és tartalmainak használatából eredő közvetlen, közvetett, büntető jellegű, járulékos, különleges, logikai vagy egyéb károkért, függetlenül attól, hogy az szerződés, szigorú felelősségre vonás alapján, akár más módon történik, még a károkra vonatkozó kifejezett figyelmeztetés esetén sem.

9. Alkalmazandó jog és joghatóság

Az Általános szerződési feltételekre és a weboldal használatára Románia törvényei vonatkoznak. Románia illetékes bíróságai kizárólagos joghatósággal rendelkeznek az Általános szerződési feltételekből és/vagy a weboldal Tartalmából eredő vagy azzal kapcsolatosan felmerülő minden jogvita esetén, illetve az olyan jogviták esetében, amelyekben a jelen Általános Szerződési Feltételek és/vagy ez a weboldal a jogvita szempontjából releváns tényeknek minősülnek.

Barátaink küldetésben